browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Daily Archives: mars 31, 2016

Hvítbók

Búsvæði Búsvæði er líka skilgreint í lögum um vernd, friðun og veiði villtra dýra. Sú skilgreining tekur í samræmi við efni laganna einungis til svæða sem villtir fuglar og villt spendýr nota og tengist vernd þeirra dýra. Hugtakið hefur reyndar víðtækari merkingu í náttúruverndarlögum og á við búsvæði allra tegunda, til dæmis plantna og dýra. … Continue reading »

Categories: Uncategorized | Leave a comment